XXII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ
                             
                                                
15. – 17. května 2024
hotel Skalský Dvůr, Lísek   Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na XXII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, které tradičně proběhne v konferenčních prostorách hotelu Skalský dvůr. Akce je pořádána pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, předsedy výboru pro zdravotnictví senátu PČR MUDr. Romana Krause, MBA.

Pevně věříme, že ani doba covidová nezpřetrhala přátelské vztahy chirurgických obcí obou republik a společně se nám podaří tradici našich setkání obnovit.

Pro odbornou část jsme volili témata, která jsou naším denním chlebem – onemocnění levého kolon, chronické defekty + NPWT z pohledu lékaře a sestry, benigní onemocnění rekta, úrazy v oblasti loketního kloubu, poranění hrudníku a varia.

Společenský večer, který je nedílnou součástí kongresu proběhne tradičně na Skalském dvoře.

Velký dík za podporu patří generálnímu partnerovi firmě MEDIN a.s.

Na setkání s vámi se těší

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prim. MUDr. Jiří Toman
MUDr. Jiří Šustáček


Záštitu převzali

Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Slovenská chirurgická spoločnosť

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu


Hlavní témata

Onemocnění levého kolon

Chronické defekty + NPWT z pohledu lékaře a sestry

Benigní onemocnění rekta

Úrazy v oblasti loketního kloubu

Poranění hrudníku

Varia


Programový výbor

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

prim. MUDr. Jiří Toman

MUDr. Jiří Šustáček

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem


Registrační poplatky

 

 

do 7. května 2024

na místě

  Lékař – člen ČCHS, ČSUCH 

Kč 3 250,- / EUR 133,-

Kč 3 650,- / EUR 149,-

  Lékař nečlen

Kč 3 650,- / EUR 149,-

Kč 4 050,- / EUR 165,-

  NLZP 

Kč 2 790,- / EUR 117,-

Kč 3 290,- / EUR 137,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na akci, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, e-posteru)    26. března 2024
 Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do                     3. dubna 2024

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


E-posterová sekce

E-poster ve formátu pdf (formát A0 na výšku) prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 10. května 2024.


Registrace účastníků

15. května 2024    15.00 – 19.00 hod
16. května 2024      8.00 – 13.00 hod
Registrující osoby Vám rády zodpoví Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 16. května 2024 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 16. května 2024 od 20.00 hod v hotelu Skalský dvůr.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Akce bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
Certifikáty budou vydávány účastníkům po ukončení akce na registraci účastníků.

Ubytování

Hotel Skalský dvůr je již obsazen!

Další možnosti ubytování

Pro účastníky, kteří budou ubytování mimo hotel Skalský dvůr bude k dispozici shuttlebus, pro individuální jízdy bude k dispozici taxi služba.
 

Ala hotel****

www.alahotel.cz
K Ochozi 1405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel: 777 980 340
e-mail: info@alahotel.cz

Borovinka Les Resort

www.borovinka.cz
Domanín 127
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +420 770 171 441
e-mail: info@borovinka.cz
  

Hotel Medlov

www.medlovhotel.cz
Fryšava pod Žákovou horou 143
592 31 Fryšava pod Žákovou horou
tel.: +420 602 143 144
e-mail: info@medlovhotel.cz
  

Hotel Panský dům

www.hotelpanskydum.com
Vratislavovo náměstí 7
592 31 Nové Město na Moravě
tel: +420 724 383 550
e-mail: info@hotelpanskydum.com
 

Hotel Ski

www.hotelski.cz
Vlachovická 1000
592 31 Nové město na Moravě
tel: +420566 653 011
e-mail: recepce@hotelski.czí

Partneři

Generální partner


Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz